Định Hóa: Phát hiện, xử lý 77 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Định Hóa: Phát hiện, xử lý 77 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Cán bộ kiểm lâm của Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa tiến hành kiểm tra số gỗ tịch thu trong một vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Năm 2017, Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa đã phối hợp các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Theo đó, trong năm, lực lượng kiểm lâm của huyện đã phát hiện và xử lý 77 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 5 vụ so với năm 2016; tịch thu trên 130m3 gỗ tròn các loại; thu tiền phạt và bán tang vật nộp vào Ngân sách Nhà nước gần 400 triệu đồng.

Theo đánh giá, mặc dù trong năm 2017 số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện đã giảm so với cùng kỳ 2016 nhưng tình trạng khai thác, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, năm 2018, Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực giáp ranh và các khu rừng còn nhiều lâm sản quý, hiếm nhằm hạn chế số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Bên cạnh đó, lực lượng Kiểm lâm sẽ thường xuyên tổ chức các đợt ra quân cao điểm để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Nguyên Ngọc