Định Hóa: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Định Hóa đã có 5/23 xã đạt chuẩn NTM gồm: Phượng Tiến, Bảo Cường, Đồng Thịnh, Phúc Chu, Trung Hội. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, huyện Định Hóa phấn đấu có thêm 3 xã về đích NTM gồm: Kim Phượng, Phú Đình và Thanh Định.

Qua rà soát, hiện nay, xã Kim Phượng đã đạt 14/19 tiêu chí; xã Phú Đình đạt 13/19 tiêu chí; xã Thanh Định đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí mà 3 địa phương này chưa đạt chủ yếu là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn như: cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; y tế; thu nhập, hộ nghèo; tổ chức sản xuất... Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đưa 3 xã nói trên về đích NTM trong năm 2018, ngay từ đầu năm, huyện Định Hóa đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay đóng góp công sức xây dựng NTM; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, kết hợp nguồn vốn ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... Bên cạnh đó, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, hiện nay, huyện cũng đang tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó ưu tiên hỗ trợ triển khai các mô hình mô hình sản xuất, chăn nuôi cho thu nhập cao như: Mô hình chăn nuôi dê tại xã Kim Phượng,Thanh Định; mô hình trồng cây ăn quả ở xã Phú Đình, Kim Phượng; mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xã Kim Phượng, Phúc Chu, Phú Đình...

Nguyên Ngọc