Đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp

Đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh giới thiệu quy trình chăm sóc, thu hoạch dưa lê Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà kính tại xã Thịnh Đức ( T.P Thái Nguyên).

Ngày 16-10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp - PTNT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ năm 2020.

Từ tháng 3 đến tháng 10-2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai trồng 2 vụ dưa lưới Nhật và dưa lê Kim Hoàng Hậu trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 1.000m2, tại xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên). Qua theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển cho thấy, 2 giống dưa nói trên có khả năng thích ứng tốt, tỷ lệ cây cho thu hoạch đạt 99%; trọng lượng quả từ 1,4-1,6kg, độ ngọt đạt tiêu chuẩn. Hạch toán sơ bộ cho thấy, sau khi trừ chi phí cho thu lãi trên 100 triệu đồng/vụ.

Đối với mô hình trồng dưa lê, đậu đũa, đỗ cô ve theo hướng hữu cơ có tổng diện tích 1.000m2 cũng cho kết quả khả quan. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại. Dưa lê có vị ngọt đậm, cho thu hoạch 1.200kg, giá bán 60.000 đồng/kg, còn đậu đũa, đỗ cô ve cho thu hoạch 1.100kg, giá bán 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với trồng theo phương pháp thông thường. Đây là các mô hình có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp - PTNT quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục trồng thử nghiệm thêm 1, 2 vụ nhằm đưa ra quy trình chăm sóc phù hợp trước khi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân.

Lương Hạnh