Đăng ký trồng mới gần 1.000ha chè

Đăng ký trồng mới gần 1.000ha chè Người dân xã Phúc Xuân (T.P Thái Nguyên) thu hái chè.

Tính đến cuối tháng 7, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất hồ sơ nghiệm thu đất trồng chè và chuẩn bị công tác cấp cây giống theo kế hoạch vào vụ thu. Kết quả đăng ký trồng chè năm 2018 được 998ha/776ha và đã cơ bản nghiệm thu xong diện tích đất trồng chè theo kế hoạch.

Nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống chè theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, tỉnh đã có chính sách cấp kinh phí hỗ trợ 50% giá giống chè. Ngoài ra các huyện, thành phố, thị xã cũng đã chủ động bố trí nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ thêm từ 30-50% giá giống chè cho các hộ nông dân tham gia. Để đáp ứng nhu cầu chè giống cho người dân, 32 vườn ươm chè trên địa bàn tỉnh đã được ngành chức năng tiến hành kiểm định chất lượng giống. Trong tổng số 41,7 triệu hom được trồng, tỷ lệ sống trung bình đạt 94,2% (với khoảng 39,4 triệu cây).

Ngoài ra, các địa phương cũng đã tổ chức được 15 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chè; hướng dẫn sản xuất, thâm canh chè an toàn theo quy trình VietGap...  Ngành chức năng cũng đã triển khai thực hiện 5 mô hình, trong đó 3 mô hình chứng nhận sản xuất chè an toàn theo quy trình VietGap, quy mô là 10-15 ha/mô hình tại huyện Định Hóa, Phú lương và T.P Thái Nguyên; 2 mô hình thâm canh chè an toàn chất lượng cao, quy mô 2,5 ha/mô hình tại huyện Đại Từ và Phú Lương.

Hạ Liên