Đảm bảo chất lượng nông - lâm - thủy sản, giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp

Sáng 28-12, Chi cục Quản lý chất lượng Nông - lâm sản và Thủy sản và Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Chi cục Quản lý chất lượng Nông - lâm sản và Thủy sản đã cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cho 43 cơ sở. Chi cục cũng đã tổ chức 7 đợt thanh tra và kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với 73 cơ sở; xử lý vi phạm 3 cơ sở với với số tiền 2,7 triệu đồng. Thực hiện xác minh thông tin, kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 3 trường hợp.

 Đối với, Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp đã thực hiện kiểm định chất lượng cây chè giống tại 34 vườn ươm, trong đó 32 vườn ươm với 32 triệu cây chè giống ườm ươm được cấp Giấy chứng nhận cây chè giống đủ điều kiện xuất bán. Trung tâm cũng đã thực hiện cấp và cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP cho 568,5ha chè; 7 trang trại chăn nuôi gà; 4 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, các đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; tổ chức thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn; xây dựng 30 mô hình sản xuất an toàn theo quy trình VietGAP trong chăn nuôi và xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cùng với đó, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn về quy trình thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Việt Dũng