Đại Từ: Gieo cấy trên 6.500ha lúa vụ mùa

Vụ mùa năm nay, huyện Đại Từ có kế hoạch gieo cấy 6.554ha lúa, trong đó, diện tích lúa mùa sớm là 1.300ha, chiếm khoảng 20% diện tích gieo cấy, gồm các giống như: Khang Dân 18, HT1, Kim Cương 111, nếp 97, TH3-5. Diện tích còn lại là lúa mùa trung với diện tích 5.254ha, tập trung vào các giống là: BTE-1, HKT99, Kinh sở ưu 1588; Khang dân 18, Thiên Ưu 8, DQ11, VT404…

Nhằm đạt được mục tiêu 36.278 tấn thóc trong vụ này, ngoài việc chuẩn bị tốt nguồn giống, phân bón..., huyện đã tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo cấy, trong đó tập trung hướng dẫn nông dân gieo cấy mạ non, cấy thưa theo kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI. Đến nay, bà con đã cơ bản hoàn thành hết diện tích gieo cấy, một số diện tích lúa đã bén rễ, bà con đang bắt tay vào chăm sóc đợt 1.

 

Hải Hằng