Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên: Doanh thu vượt 12% kế hoạch

Với ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh các loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2017, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên (Sở Nông nghiệp và PTNT) cơ bản cung ứng đủ vật tư đảm bảo chất lượng và điều tiết giá cả, tạo thuận lợi cho nông dân.

Với phương châm: đúng địa điểm, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chủng loại, kịp thời, thuận tiện, Công ty đã tổ chức mạng lưới bán lẻ đến các làng, xã, cung ứng dịch vụ các mặt hàng chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến người nông dân. Trong năm, nhờ có những quyết sách và giải pháp thực hiện đúng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, doanh thu của Công ty đạt 785 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, tăng 5,37% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước 1,3 tỷ đồng, vượt 160% kế hoạch. Hiện, Công ty đang tạo việc làm ổn định cho 181 lao động với mức thu nhập trung bình 5,7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ.

Lương Hạnh