Chuẩn bị đủ cây giống phục vụ trồng rừng

Nhằm đảm bảo đủ nguồn cây giống chất lượng phục vụ mùa trồng rừng năm 2019, hiện nay, các cơ sở gieo ươm, sản xuất con giống trên địa bàn tỉnh đang tích cực chăm sóc cây, đảo bầu, bảo vệ cây giống để cung cấp cho thị trường. Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm cũng tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của các lô cây con xuất vườn.

Hiện, 175 cơ sở gieo ươm trên địa bàn toàn tỉnh đã sản xuất được trên 40 triệu cây giống các loại như: Keo lai, quế, mỡ, lát, sấu… không những đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn xuất bán ra các tỉnh bạn.

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu trồng 2.550ha rừng theo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững (giảm gần 500ha so với năm 2018) và 500ha cây phân tán. Hiện, các đơn vị trồng rừng và người dân đang dọn dẹp vệ sinh, xử lý thực bì để chuẩn bị xuống giống.

Lương Hạnh