Chăn nuôi trang trại lợn chỉ chiếm 30% tổng đàn

Chăn nuôi trang trại lợn chỉ chiếm 30% tổng đàn Nhờ áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi nên trại chăn nuôi lợn của anh Đồng Văn Trình, xóm Xứ Đào, xã Bá Xuyên, T.P Sông Công không bị ảnh hưởng sau cả 2 đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn thành phố.

Năm 2020, dự tính tổng đàn lợn trên toàn tỉnh đạt 600.000 con; sản lượng thịt hơi đạt 88.000 tấn, chiếm 66% tổng sản lượng thịt hơi các loại. Các vùng chăn nuôi lợn trọng điểm như: Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, T.X Phổ Yên, T.P Thái Nguyên…

Tuy nhiên, chăn nuôi quy mô trang trại chỉ chiếm 30% tổng đàn, tương ứng khoảng 18.000 con (70% tổng đàn lợn, khoảng 420.000 con là chăn nuôi quy mô nông hộ). Toàn tỉnh hiện có 262 trang trại, trong đó, 64 trang trại chăn nuôi theo hình thức liên danh có quy mô lớn từ 1.000 con - 10.000 con; 198 trang trại thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại). Hầu hết các trang trại ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất như: sử dụng 100% giống ngoại năng suất, chất lượng cao; hệ thống chuồng trại kép kín, điều hòa thông gió, máng ăn uống tự động, có hệ thống xử lý môi trường và chủ động áp dụng quy trình phòng chống dịch bệnh đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 
 
'Thị trường thịt lợn tiêu thụ trong tỉnh chiếm khoảng 50% sản lượng, còn lại là  tiêu thụ ngoài tỉnh và xuất bán tiểu ngạch chủ yếu sang Trung Quốc.
Kim Ngân