Cấp giống cây cho hội viên nông dân

Cấp giống cây cho hội viên nông dân Hội Nông dân huyện Phú Bình tổ chức cấp giống cây ăn quả cho các tổ viên tổ hợp tác xã Tân Khánh. Ảnh: Minh họa

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Phú Lương phối hợp với Hội làm vườn tỉnh xóm Đồng Danh và Đồng Kem (xã Yên Ninh).

Theo đó, tại xóm Đồng Danh có 4 hộ được cấp với 290 cây mít Thái; xóm Đồng Kem có 6 hộ được cấp với 361 cây mít Thái. Ngoài cấp cây giống, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện và Hội làm vườn tỉnh sẽ tiến hành tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ, bao gồm: cung cấp phân bón, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cây mít Thái.

Thông qua chương trình này nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân đẩy mạnh ứng dụng cây giống chất lượng cao vào sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, từ việc thí điểm mô hình trồng cây mít Thái tại các hộ trên, Hội Nông dân huyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả, từ đó tiến tới xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình này trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Phan Trang