T.P Sông Công: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ

T.P Sông Công:  Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ   Sản xuất mangan và feromangan tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Trung Thành (Khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang).

Chiều 14-3, UBND T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Những tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố cơ bản đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.720 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018); thu ngân sách ước đạt 61,7 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 370 tỷ đồng (tăng 25,4% so với cùng kỳ); giải quyết việc làm mới cho trên 500 lao động…  Trong quý I, Thành phố đã phối hợp với chủ đầu tư khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên với quy mô 48,5ha, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 15ha…

Trong quý II, UBND T.P Sông Công tiếp tục chỉ đạo, điều hành các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn; tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới…

V.V