Tổng vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước tăng 11,7%

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu giảm ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài do các doanh nghiệp lớn đã hoàn thành đầu tư, đi vào sản xuất ổn định).

Trong tổng số vốn đầu tư, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Nhà nước quản lý ước đạt 2.434 tỷ đồng, còn lại là vốn đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước (doanh nghiệp, cá thể và hộ dân cư). Riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đầu tư ước đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ.

Đối với thu hút nguồn vốn FDI, trên địa bàn tỉnh có thêm 4 dự án (đều là dự án sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo) được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 16,5 triệu USD. Ngoài ra có 8 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký 44,753 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 132 dự án FDI được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực; tổng vốn đăng ký đạt gần 7,7 tỷ USD (tương đương khoảng 177 nghìn tỷ đồng). Trong đó, tổng số dự án trong các khu công nghiệp là 98 dự án, với số vốn đăng ký 7,58 tỷ USD.

Hạ Liên