TNG: Phấn đấu doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng

TNG: Phấn đấu doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào sáng 17-5 (ảnh).

Tại Đại hội, các cổ đông và nhà đầu tư đã nghe báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Năm 2019, TNG cán đích với doanh thu 4.617 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, đạt 127% so với cùng kỳ. Trong năm, TNG đã hoàn thiện giai đoạn 1 Nhà máy TNG Đồng Hỷ; hoàn thành đầu tư, mở rộng quy mô Nhà máy Bông; mở bán tòa nhà TNG Village…

Năm 2020, TNG dự kiến doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, TNG đã đưa ra các giải pháp: Tiếp tục đầu tư và đưa vào kinh doanh cụm công nghiệp Sơn Cẩm 70ha; đầu tư đưa Nhà máy TNG Võ Nhai vào hoạt động; mở rộng Nhà máy Bao bì sang khu vực mới; phát triển dòng sản phẩm trang phục y tế và đồ bảo hộ kỹ thuật cao mang thương hiệu TNG để xuất khẩu…

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các tờ trình về: Chi trả cổ tức năm 2019; dự kiến trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông thấp nhất là 16% vốn điều lệ, chi trả cho HĐQT là 2,4% lợi nhuận năm; thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán; phương án phát hành cổ phiếu năm 2020…

Minh Phương