Thêm 2 ngân hàng mở chi nhánh tại tỉnh

Thêm 2 ngân hàng mở chi nhánh tại tỉnh Do ảnh hưởng từ ngành chăn nuôi nên dư nợ cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên trong tháng 2 giảm so với cuối năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 chi nhánh ngân hàng được cấp phép và khai trương hoạt động, đó là Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TMCP Tiên Phong, nâng tổng số các tổ chức tín dụng trên địa bàn lên 33 đầu mối. Trong đó có 29 chi nhánh ngân hàng trực thuộc trụ sở chính, 3 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô. Ngoài ra còn có 10 chi nhánh ở các huyện, thành, thị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 111 phòng giao dịch thuộc các ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh.

Tính đến cuối tháng 2, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt gần 56.625 tỷ đồng, ước đến cuối tháng 3 đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 5,58% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay đạt 50.761 tỷ đồng, giảm 757 tỷ đồng so với tháng 1, nhưng vẫn tăng hơn so với cuối năm 2018 là 294 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 3 đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 1,05% so với cuối năm 2018.

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh đang và sẽ tập trung đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng…

Thu Hằng