Tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình OCOP

Trong 2 ngày, 30-6 và 1-7, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho hơn 500 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cùng cán bộ các phòng, ban chuyên môn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh giai đoạn 2019-2025… Ngoài ra, học viên còn được các giảng viên  đến từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Dược Hà Nội… truyền đạt một số nội dung tổng quan về Chương trình OCOP. Cụ thể như: Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; sản phẩm du lịch cộng đồng và điểm du lịch; tác động của bối cảnh mới đến sản xuất nông nghiệp…

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại một số cơ sở có sản phẩm OCOP tiêu biểu tại tỉnh Quảng Ninh.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thái Nguyên đã có 25 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2020, tỉnh ta đặt ra mục tiêu có 25 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP.

Khánh Thiện