Tân Linh khởi sắc

Tân Linh khởi sắc Chỉ riêng trong năm 2018, xã Tân Linh đã xây mới 13 nhà văn hóa xóm. Trong ảnh: Khánh thành, đưa vào sử dụng nhà văn hóa xóm 5.

Xã Tân Linh được thành lập khá muộn so với các địa phương khác ở huyện Đại Từ. Khi mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã đã có những bước tiến rất đáng ghi nhận. Đặc biệt là trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã đã có sự bứt phá, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc.

Xã Tân Linh được thành lập trên cơ sở tách từ xã Phục Linh vào năm 1999. Ngay sau chia tách, Đảng bộ xã Tân Linh cũng được thành lập với 69 đảng viên, tổ chức thành 12 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ giáo dục, y tế. Thời điểm này, xã vô cùng khó khăn về cơ sở vật chất, chưa có điện lưới Quốc gia, trang thiết bị thiếu thốn về mọi mặt, trụ sở làm việc của xã là hội trường của trường tiểu học, 100% đường giao thông là đường đất nhỏ hẹp đi lại hết sức vất vả. Thêm vào đó, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, hàng năm thường xảy ra lụt bão… Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết một lòng, đưa ra những cách làm phù hợp với điều kiện để từng bước phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hơn 10 năm sau thành lập, điều kiện kinh tế - xã hội của xã Tân Linh đã được nâng lên đáng kể nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đây cũng là thời điểm xã bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Ông Nguyễn Phan Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Tân Linh cho biết: Xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết để thực hiện. Đảng ủy xã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, xã tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức rõ mình là chủ thể, đồng thời cũng là người hưởng thụ trực tiếp, từ đó không thụ động, trông chờ, ỷ lại mà chủ động, tích cực thực hiện các tiêu chí. Từ năm 2012 đến nay, xã đã tổ chức và phối hợp tổ chức 84 hội nghị, lớp tập huấn về XDNTM với trên 3.400 lượt người tham gia; đồng thời tuyên truyền các văn bản của cấp trên, vận động nhân dân đóng góp XDNTM bằng hệ thống loa truyền thanh được trên 340 lượt; lắp đặt các pano, biển bảng, băng zôn và tuyên truyền về nội dung này bằng nhiều hình thức khác nhau.

Xác định nâng cao thu nhập là việc quan trọng hàng đầu, xã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, xã khuyến khích người dân trồng mới, thay thế những diện tích chè già cỗi bằng giống chè lai có giá trị kinh tế cao; tăng cường thâm canh cây chè, từng bước phát triển theo hướng hàng hoá. Bên cạnh đó, xã cũng tạo điều kiện để người dân đầu tư xây dựng các trang trại, gia trại chăn nuôi trong vùng quy hoạch, phối hợp với cơ quan chức năng của huyện hỗ trợ chuyển đổi giống vật nuôi phù hợp với địa phương để phát triển kinh tế bền vững. Nhờ đó, đời sống của người dân trong xã từng bước được cải thiện. Hiện nay, toàn xã còn 118 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,4% (giảm 13% so với năm 2012); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,58 triệu đồng/người/năm (tăng 18 triệu đồng/người/năm so với năm 2012).

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài việc tuyên truyền, vận động, địa phương luôn thực tốt công tác công khai dân chủ bàn bạc trong nhân dân. Từ đó, người dân đồng thuận, tích cực hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng như: Kênh mương, đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá… Sau 7 năm thực hiện, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình XDNTM của xã là trên 37 tỷ đồng, trong đó: Vốn Chương trình 135 trên 6 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trên 3,2 tỷ đồng, vốn môi trường trên 2,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 6,4 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 1,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng, còn lại là vốn hỗ trợ xi măng và các nguồn khác. Từ nguồn vốn này, xã đã xây dựng 16 tuyến đường trục chính các xóm với chiều dài gần 17km, 107 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài trên 14km, làm mới 1,28km đường trục chính nội đồng, gần 3km kênh mương, xây mới 14 nhà văn hóa...

Trải qua 20 năm xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương, xã Tân Linh đã có nhiều đổi thay tích cực. Hiện, Đảng bộ xã đã phát triển lên 18 chi bộ với 145 đảng viên, trong đó có 13 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan. Đặc biệt, sau 7 năm thực hiện XDNTM, Tân Linh từ một xã khó khăn, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Hải Hằng