Sản xuất con giống phục vụ nhu cầu tái đàn sau Tết

Để phục vụ nhu cầu tái đàn vật nuôi của người dân sau Tết, hiện nay, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị con giống đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 113 cơ sở sản xuất giống gia cầm và 54 cơ sở sản xuất giống lợn với trên 1 nghìn con lợn đực giống, trong đó 169 con khai thác tinh để thụ tinh nhân tạo, còn lại chủ yếu là để phối giống trực tiếp trong vùng chăn nuôi nông hộ và tại các gia trại chăn nuôi.

Ngoài ra, hiện nay, Trung tâm Giống vật nuôi nuôi tỉnh cũng đang nuôi 230 con lợn nái giống ông, bà (sản xuất trên 1.200 con lợn giống hậu bị phục vụ nhu cầu của người dân) và gần 80 con lợn đực giống ông, bà (sản xuất trên 150 nghìn liều tinh). Công tác lai tạo giống, thụ tinh nhân tạo trâu, bò, lợn được triển khai thực hiện tại 9 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Cùng với đó, các chính sách trợ giống, hỗ trợ chăn nuôi nông hộ cũng được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.

 

Lương Hạnh