PC Thái Nguyên:
Sản lượng điện thương phẩm đạt 4.882,5 triệu kWh

Sản lượng điện thương phẩm đạt 4.882,5 triệu kWh

Chiều 21-1, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2020 và 5 năm 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và 5 năm 2021-2025. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Năm 2020, tập thể lãnh đạo và người lao động của PC Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 và hoàn thành kế hoạch SXKD. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 4.882,5 triệu kWh, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019; tương đương doanh thu 8.004,9 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm).

Đối với giai đoạn 2016-2020, điện thương phẩm của PC Thái Nguyên tăng trưởng bình quân 5,69%/năm. Sở dĩ có được kết quả này, những năm qua, PC Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng (rút ngắn thu tục, thống nhất hồ sơ, triển khai cơ chế  một cửa liên thông); cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử; nâng cao công tác quản lý, vận hành nguồn - lưới điện (cải tạo lưới điện trung thế từ cấp điện 6,10kV lên 22kV và ưu tiên xây dựng phát triển mới lưới điện 22kV tại khu vực trung tâm)...

Trong năm 2021, Công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 5.170 triệu kWh, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 62%... Để hoàn thành mục tiêu này, Công ty đề ra các giải pháp trọng tâm: Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); đẩy mạnh ứng dụng phương thức sửa chữa Hotline trên đường dây 22kV; đầu tư xây dựng mới 13 dự án chống quá tải, cải tạo lưới điện, công nghệ thông tin; hoàn thành 37 hạng mục sửa chữa lớn; chú trọng thực hiện giải pháp về an toàn vệ sinh lao động...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được EVNNPC và PC Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD; PC Thái Nguyên nhận Cờ đơn vị đoạt giải Khuyến khích hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2020 của EVNNPC.

 

 

Cường Nguyễn