Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh đạt tăng trưởng cao

Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh đạt tăng trưởng cao :Khu vực giao dịch khách hành của Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh; Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh.

Vượt qua nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay, nhất là của dịch COVID-19, bằng các giải pháp phù hợp và uy tín sẵn có, Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh (trụ sở tại xã Tiên Phong, T.X Phổ Yên) vẫn đạt các chỉ số tăng trưởng cao.

Cụ thể: Dư nợ tiền gửi tiết kiệm bình quân hằng tháng đạt 85,5 tỷ đồng, tăng bình quân 56,6% so với cùng kỳ và tăng 14% so với kế hoạch; doanh số cho vay đạt khoảng 70 tỷ đồng; nợ xấu giảm xuống còn 0,048%; tổng nguồn vốn của Quỹ đạt trên 119 tỷ đồng, trong đó các loại vốn (trừ vốn vay) đều tăng so với cùng kỳ, tăng trưởng cao nhất là vốn huy động đạt 58%; có trên 100 thành viên mới xin gia nhập…

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống COVID-19 vừa qua, Quỹ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thành viên như: Ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời gian trả nợ; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch…

 Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh là 1 trong 3 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay, là một tổ chức kinh tế tập thể tiêu biểu, được các cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng nhiều lần. Quỹ thành lập năm 2008, ban đầu chỉ có 39 thành viên (nay tăng lên gần 2.000 thành viên) và số vốn gần 304 triệu đồng.

Phương Điền