Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Cương: Vốn huy động tăng 177%

Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Cương: Vốn huy động tăng 177% Khu vực giao dịch của Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Cương.

Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Cương được thành lập đầu năm 2018, hoạt động trên địa bàn xã Tân Cương (T.P Thái Nguyên), là đơn vị thành lập mới nhất trong số 3 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động tại tỉnh.

Do mới thành lập, cần thời gian củng cố niềm tin với khách hàng và người dân trên địa bàn nên Quỹ còn gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, năm 2020, Quỹ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Vốn huy động đạt 18,6 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi của thành viên đạt 50%; tổng nguồn vốn đạt xấp xỉ 31 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 28,6 tỷ đồng, không có nợ xấu; hiện có 438 thành viên, tăng 156 thành viên so với năm trước; lãi trên 138 triệu đồng…

Hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Cương góp phần đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn, gửi tiền và các dịch vụ thanh toán của thành viên, khách hàng, hạn chế hoạt động “tín dụng đen”. Năm nay, Quỹ đặt mục tiêu tăng nguồn vốn huy động lên trên 30 tỷ đồng, đạt dư nợ cho vay 45 tỷ đồng.

Phương Điền