Phú Lương hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Phú Lương được giao chỉ tiêu thu cân đối ngân sách Nhà nước là trên 70,3 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, đơn vị đã thực hiện thu được gần 70,7 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch. Trong đó, có một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất được trên 12,1 tỷ đồng (đạt 173% kế hoạch); lệ phí môn bài được 831 triệu đồng (đạt 105% kế hoạch)...

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế huyện Phú Lương tiếp tục phối hợp cùng với các ngành chức năng của huyện, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiến hành kiểm tra, rà soát việc kê khai và quyết toán thuế; tham mưu UBND huyện tổ chức thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, quản lý các nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu.

 

 

Đức Anh