Nuôi gà Ri lai theo hướng an toàn sinh học cho thu lãi khá cao

Sau 4 tháng triển khai mô hình nuôi gà Ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã Quyết Thắng và phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên), tỷ lệ gà sống đạt từ 96 đến 98%.

Đây là mô hình do Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên thực hiện với quy mô trên 2.000 con và 5 hộ dân tham gia. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư (thức ăn, thuốc thú ý); được cán bộ khuyến nông tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học. Thức ăn sử dụng cho gà giai đoạn từ 1-6 tuần tuổi là thức ăn hỗn hợp Proconco. Giai đoạn từ 7 tuần tuổi trở đi sử dụng thức ăn hỗn hợp phối trộn ngô vàng, thóc, phế phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Đến lúc xuất chuồng, khối lượng trung bình gà mái đạt 1,8 kg/con, gà trống đạt 2,8 kg/con. Qua hạch toán kinh tế, sau 16 tuần chăn nuôi với 100 con gà Ri lai theo hướng an toàn sinh học sẽ cho thu nhập trên 5,2 triệu đồng; một năm sẽ nuôi được 2 lứa gà. Từ thực tế cho thấy, mô hình này có thể áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

 

Tùng Lâm