Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân T.X Phổ Yên đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện, Hội Nông dân Thị xã đã nhận ủy thác từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã cho 4.767 hộ dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 126 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và Thị xã, đầu năm 2019, Hội đã tổ chức thẩm định và giải ngân hơn 1 tỷ đồng thực hiện 3 dự án: “Chăn nuôi bò nái sinh sản” tại xã Đắc Sơn với 12 hộ dân tham gia; “Chăn nuôi lợn nái sinh sản” tại xã Tân Hương với 10 hộ dân tham gia; “Cải tạo thâm cành chè theo tiêu chuẩn VietGAP” tại xã Phúc Thuận với 14 hộ dân tham gia.

Ngoài ra, Hội cũng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức được 90 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ trồng trọt, chăn nuôi cho gần 5.000 lượt hội viên nông dân trên địa bàn. Đồng thời, triển khai 4 mô hình trình diễn giống lúa mới vụ xuân, diện tích hơn 10ha tại các xã: Tân Hương, Đông Cao, Minh Đức và Hồng Tiến.   

 

Trịnh Phương