Liên minh HTX tỉnh: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Liên minh HTX tỉnh: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh đến thăm HTX Chè Hảo Đạt (T.P Thái Nguyên).

Không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa giới hành chính, kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đã và đang chứng minh được vai trò của mình trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào KTTT tỉnh. Từ đây đã tạo nên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn với những chuyển biến tích cực về chất và lượng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tăng về lượng, đổi về chất

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy KTTT phát triển phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Nhờ đó, khu vực này đã có những chuyển biến tích cực, tăng về lượng, đổi về chất. Từ năm 2013 đến nay, có 606 tổ hợp tác (THT), 208 HTX thành lập mới (tăng gấp 3,5 lần so với mục tiêu Đại hội IV đề ra về THT và 2,5 lần so với mục tiêu về HTX), nâng tổng số THT toàn tỉnh lên trên 7.250 tổ, 470 HTX. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở liên kết 7 HTX thành viên đã phát triển được Liên hiệp HTX nông nghiệp số 1 tỉnh Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất chè và rau, củ, quả an toàn, cây lâm nghiệp, cây dược liệu… Đây chính là Liên hiệp HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá, có trên 80% số HTX hoạt động hiệu quả về kinh tế và xã hội, nhiều HTX bước đầu đã xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm. Nhờ chủ động đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường, đời sống của người lao động tại khu vực KTTT từng bước được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động hoạt động trong các HTX nông nghiệp đạt từ 2 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ); đối với HTX phi nông nghiệp là 3,5-5 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ). Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động, nhiều HTX còn tích cực tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới và các hoạt động xã hội do địa phương phát động như: Đóng góp các loại quỹ Vì người nghèo, Khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa và xây dựng Nhà tình thương...

Đẩy mạnh liên kết, tăng cường hỗ trợ

Bên cạnh nỗ lực của các HTX, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đề án phát triển KTTT của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ KTTT phát triển. Đơn cử như: Chủ động xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với 14 cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động các nguồn lực phát triển KTTT; tổ chức gần 60 hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển KTTT với gần 6.000 lượt người tham dự; lồng ghép nội dung về phát triển KTTT vào các hoạt động tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội ở địa phương…

Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho các sáng lập viên về xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, lập hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động của HTX theo quy định của Luật... Vì vậy, số HTX thành lập mới vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời thực hiện hỗ trợ kinh phí thành lập mới cho gần 130 HTX theo quy định của UBND tỉnh.

 Trong nhiệm kỳ 2013-2018, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được chú trọng. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 44 khóa tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX với gần 1.500 lượt học viên tham dự. Nội dung các khóa bồi dưỡng gắn với thực tế hoạt động của các HTX. Về đào tạo dài hạn, đơn vị đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho gần 30 cán bộ, thành viên HTX đi học hệ trung cấp, cao đẳng và đại học theo đúng quy định. Cùng với đó là những hỗ trợ tích cực về vốn sản xuất, kinh doanh cho các HTX thành viên từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX…

Tiếp tục đổi mới để phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, hoạt động của khu vực KTTT nhìn chung vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Để khắc phục khó khăn này, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh đề ra kế hoạch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác về phát triển KTTT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh lồng ghép các nguồn lực phát triển HTX với chương trình về việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện đổi mới công tác xúc tiến thương mại phù hợp với yêu cầu của các HTX... Phấn đấu đến năm 2023, thành lập mới 100 THT/năm và từ 30-35 HTX/năm trở lên; xây dựng từ 3 Liên hiệp HTX trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tăng từ 1,5-2 lần so với nhiệm kỳ trước; số cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học đạt 25% trở lên; trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 50% trở lên…

Ông Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, chia sẻ: Nhìn lại chặng đường đã qua, mặc dù còn không ít khó khăn song khu vực KTTT của tỉnh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhiều THT, HTX được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với những bước đi đúng đắn hiện tại cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ tới, khu vực KTTT sẽ từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động để tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Đào Thị Hảo, Giám đốc HTX Chè Hảo Đạt (T.P Thái Nguyên):

Xuất phát điểm từ tổ hợp tác, đến nay, HTX Chè Hảo Đạt đã phát triển lên 8 thành viên cùng 50 hộ dân liên kết cung cấp chè nguyên liệu ở Tân Cương. Trung bình mỗi tháng, HTX xuất bán 15-17 tấn chè búp khô các loại. Để sản phẩm của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng, HTX mong muốn trong nhiệm kỳ tới Liên minh HTX có nhiều đổi mới, phối hợp cùng các cấp, ngành tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để HTX mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho người làm chè.

 

 

Ông Tạ Trung Bình,

Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh (T.X Phổ Yên): Sau 10 xây dựng và phát triển, đến nay, quỹ đã phát triển lên gần 1.600 thành viên, tổng nguồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng (tăng bình quân 10 tỷ đồng/năm).Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là về nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về chính sách liên quan, Luật HTX 2012 để các cấp, ngành, chính quyền cơ sở hiểu đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 

 

 

Ông Dương Đại Phong, Giám đốc HTX Dịch vụ - Kinh doanh tổng hợp Cổ Lũng (Phú Lương): Lĩnh vực hoạt động chính của HTX là phân phối điện nông thôn; sản xuất, chế biến lâm sản; dịch vụ điện, nước. Từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ HTX (Liên minh HTX tỉnh), hàng năm, chúng tôi đã đầu tư xây dựng trạm biến áp, cải thiện lưới điện, đầu tư máy móc, nguyên liệu sản xuất… Thời gian tới, HTX mong muốn được tiếp tục tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với thời hạn dài hơn nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất; đồng thời, các cán bộ của HTX được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc…

 

Thu Huyền