Kết quả thực hiện các mô hình sản xuất giống lúa mới

Kết quả thực hiện các mô hình sản xuất giống lúa mới Cán bộ khuyến nông giới thiệu với người dân về chất lượng gạo được sản xuất bằng giống mới.

Ngày 9-10, Trạm khuyến nông T.P Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả mô hình “Sản xuất giống lúa mới và sử dụng phân nén dúi sâu N-K kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp vụ mùa năm 2018” trên địa bàn T.P Thái Nguyên. Tham dự có đại diện cán bộ khuyến nông của 15 xã, phường trên địa bàn Thành phố và những hộ dân tham gia thực hiện mô hình.

Sau vụ xuân, từ tháng 6-10 năm nay, Trạm Khuyến nông tiếp tục triển khai ứng dụng mô hình giống lúa mới gồm giống lúa lai S9368 và lúa thuần (J02, Hương bình 6, Hương bình thơm, Đại đồng) tại 27 hộ với quy mô 5ha; áp dụng biện pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén dúi sâu N-K tại 350 hộ với diện tích 100ha.

Qua thời gian theo dõi và thực hiện cho thấy, các giống lúa mới đưa vào mô hình đều cho năng suất cao (đạt hơn 200kg/sào), chất lượng tốt (tỷ lệ hạt lép ít, bông dài nhiều hạt), hiệu quả kinh tế cao hơn (cả giống lúa lai và lúa thuần đều đạt hơn 1,7 triệu đồng/sào) Bên cạnh đó, áp dụng phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp bón phân nén dúi sâu N-Kcũng mang lại nhiều ưu điểm như: tiết kiệm giống (giảm trung bình 0,5kg/sào), tiết kiệm 20-30% lượng phân đạm và kaly, hạn chế sâu bệnh hại, tận dụng được nguồn ánh sáng đều nhau nên sinh trưởng tốt…

Trong thời gian tới, Trạm khuyến nông T.P Thái Nguyên sẽ tiếp tục ứng dụng và đánh giá việc thực hiện các mô hình trong những vụ sản xuất tiếp theo. Từ đó, lựa chọn và nhân rộng những bộ giống lúa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương và phương pháp sản xuất tiên tiến để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Phan Trang