T.P Sông Công:
Huy động trên 3.600 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp

 Huy động trên 3.600 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Nguyên Gon (T.P Sông Công).

Trong giai đoạn 2016-2020, công tác thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn T.P Sông Công có nhiều khởi sắc, ước tính giá trị đầu tư hạ tầng vào các KCN, CCN đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 189% số vốn dự kiến huy động.

 

Từ cuối năm 2017, UBND Thành phố đã và đang tích cực phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh giải quyết mặt bằng dự án Hạ tầng KCN Sông Công II với quy mô 250ha, hạng mục đường 36m và khu tái định cư; phối hợp với nhà đầu tư trình UBND tỉnh thành lập CCN Bá Xuyên quy mô 48,5ha, CCN dịch vụ Lương Sơn quy mô 34,53ha.KCN Sông Công I. Các CCN Nguyên Gon, Khuynh Thạch tiếp tục được quan tâm thu hút đầu tư để lấp đầy diện tích theo quy hoạch được phê duyệt.

Ước tính huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, CCN nghiệp đến nay đạt 3.000 tỷ đồng.

Việt Dũng