Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hệ thống đường giao thông trên địa bàn T.X Phổ Yên ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân. Trong ảnh: Thi công mở rộng hai bên đường liên xóm 10 và 11 tại xã Phúc Tân.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), kinh tế - xã hội ở T.X Phổ Yên phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, tình hình an ninh chính trị được giữ vững... Đến nay, 14/14 xã trên địa bàn thị xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn NTM, đủ điều kiện đề nghị các cấp, ngành công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Những ngày này về xã Trung Thành (T.X Phổ Yên), chúng tôi thấy những ngôi nhà mái ngói khang trang, những tuyến đường bê tông trải dài tới từng ngõ xóm được người dân trồng hoa hai bên đường, lắp hệ thống điện chiếu sáng… Được biết, mặc dù đã hoàn thành XDNTM từ năm 2017, song hằng năm, xã Trung Thành vẫn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và tranh thủ các nguồn lực để củng cố và nâng cao các tiêu chí. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, người dân trong xã đã hiến gần 5.000m2 đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động để mở rộng hành lang 8km đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Sỹ, ở xóm Phú Thịnh cho biết: Đối với người dân trong xóm, việc gần 5km đường liên xóm, nội xóm được bê tông hóa, mở rộng đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân. Để các tuyến đường thêm sạch, đẹp, người dân tại các ngõ, xóm đã chủ động trồng hoa, cây xanh và thường xuyên chỉnh trang, dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thực tế ở Phổ Yên cho thấy, khi bắt tay vào xây dựng NTM, hầu hết các tuyến đường giao thông tại các xã đều còn thiếu và yếu, do đó, nội dung này đã được các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả. Trong 8 năm qua, các xã đã thực hiện nâng cấp và làm mới được 700km đường giao thông các loại, nâng tổng số đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa đạt 72%. Ông Lưu Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Vạn Phái thông tin: Chỉ tính riêng năm 2018, xã Vạn Phái đã thi công hơn 20km đường giao thông, đến nay trên 80% đường giao thông của xã đã được nhựa hóa, cứng hóa, giúp cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của người dân được thuận tiện.

Xác định mục tiêu cơ bản trong XDNTM là nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân các xã, do vậy, cùng với việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, Thị xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lợi thế của từng địa phương. Tính đến nay, Thị xã đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Sản xuất rau an toàn tại các xã: Tiên Phong, Đông Cao, Minh Đức; sản xuất lúa chất lượng cao đại trà tại xã Tiên Phong, Thuận Thành… với quy mô trên 100ha; sản xuất trên 300ha bưởi diễn, nhãn và sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP trên 100ha tại các xã: Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân. Anh Dương Đức Hiển, ở xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến cho biết: sau khi chuyển đổi 5.000m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa các loại và làm một số giống hoa chất lượng cao, bình quân mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, hằng năm, Thị xã cũng dành khoảng 5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân các xã NTM phát triển sản xuất. Nội dung tập trung vào việc hỗ trợ giống lúa chất lượng cao; hỗ trợ liên kết sản xuất ngô đông trên đất hai lúa; hỗ trợ phát triển thủy sản; hỗ trợ quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn… Các mô hình trên được triển khai cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật đã góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập người dân liên tục tăng qua các năm; giá trị bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 102 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên, xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, trong quá trình thực hiện, Thị xã đã phối hợp với các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục đích của Chương trình tới các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, trên hệ thống loa phát thanh, pano áp phích... Cùng với đó, Thị xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các tiêu chí NTM.

Bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả trong XDNTM đã góp phần mang lại diện mạo mới cho các vùng nông thôn trên địa bàn T.X Phổ Yên, với những kết quả nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn hiện đạt trên 40 triệu đồng/người/năm (năm 2011 là 14,5 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10% năm 2011 xuống còn 4,2% năm 2018; 68/68 trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia; 100% người dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 96,7% lao động địa phương có việc làm… Xác định XDNTM là việc làm thường xuyên, lâu dài, vì vậy, T.X Phổ Yên sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch bằng nhiều giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM gắn với xây dựng văn minh đô thị, tạo tiền đề vững chắc xây dựng thị xã trở thành thành phố trong thời gian tới.

Trịnh Phương