Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình, dự án sản xuất

Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình, dự án sản xuất Năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao đã được hỗ trợ trên 900 triệu đồng đầu tư sản xuất rau an toàn.

Giai đoạn 2016-2020, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, T.X Phổ Yên đã thực hiện hỗ trợ 6 dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Theo đó, các dự án, mô hình được hỗ trợ gồm: Hỗ trợ giống lúa chất lượng cao tại xã Tiên Phong, Đắc Sơn; hỗ trợ phát triển cây ăn quả tại xã Phúc Thuận; hỗ trợ sản xuất hoa tại xã Nam Tiến; hỗ trợ liên kết trồng ngô đông trên đất lúa tại xã Tân Phú; hỗ trợ làm nhà lưới, mua phân bón, bao bì sản phẩm cho Hợp tác Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cho một số hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn Thị xã đã đạt được kết quả tích cực; người dân đã chủ động, tích cực tham gia sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Từ đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn năm 2020 đạt 45,8 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác nông nghiệp đạt gần 115 triệu đồng.

Trịnh Phương