Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt gần 62 tỷ đồng

Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt gần 62 tỷ đồng Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội T.P Thái Nguyên trao Giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn năm 2020.

Chiều 13 -1, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) T.P Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH T.P Thái Nguyên đã duy trì các phiên họp đúng theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành, mỗi quý họp 1 lần, 6 tháng có sơ kết, hàng năm có tổng kết, do đó đã truyền tải kịp thời các văn bản mới của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và của NHCSXH. Ban cũng đã kịp thời phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng chính sách cho các xã, phường; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác kịp thời phối hợp với NHCSXH tỉnh triển khai giải ngân theo chỉ tiêu thông báo, tập trung đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi đến hạn, kịp thời cho vay quay vòng, không để ứ đọng lãng phí nguồn vốn, tích cực xử lý các khoản nợ xấu, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Tính đến cuối năm 2020, tổng nguồn vốn NHCSXH cho vay trên địa bàn T.P Thái Nguyên gần 238 tỷ đồng, tăng 13,2 tỷ  đồng so năm 2019. Trong năm, tổng doanh số cho vay trên địa bàn đạt trên 61,7 tỷ đồng; doanh số thu nợ là 53,2 tỷ đồng. Hiện, dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 190 tỷ đồng; nợ quá hạn chỉ có 109 triệu đồng, giảm 65 triệu đồng so với cuối năm 2019.

Năm 2021, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH T.P Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các quy định, nghị quyết các cấp để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn năm 2020.

Việt Bắc