Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt 960 tỷ đồng

Doanh số cho vay tín dụng chính sách đạt 960 tỷ đồng Phần lớn các hộ vay vốn từ NHCSXH tỉnh đều đầu tư vào phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Trong ảnh: Gia đình bà Ngô Thị Hoa, xã Huống Thượng, T.P Thái Nguyên vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hộ cận nghèo đã đầu tư chăn nuôi trâu, lợn và trồng rau.

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đạt 960 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2019), với 26.335 lượt khách hàng được giải ngân ở 13 chương trình.

Theo đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có doanh số cho vay nhiều nhất, với 238 tỷ đồng, cho gần 12 nghìn lượt khách hàng. Tiếp đến là cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 226 tỷ đồng, với 4.674 lượt hộ vay; cho vay hộ cận nghèo 141 tỷ đồng, với 2.805 lượt hộ vay; hộ mới thoát nghèo được 135 tỷ đồng, với 2.642 lượt hộ vay; hộ nghèo 86 tỷ, với 1.887 lượt hộ vay…

Một trong những điểm đáng chú ý trong việc cho vay năm 2020 của NHCXH tỉnh đó là dư nợ cho vay chương trình hộ nghèo giảm đáng kể, do đây là năm cuối giai đoạn thực hiện chuẩn nghèo theo tiêu chí mới nên số hộ thoát nghèo trên địa bàn ngày càng nhiều. Trong khi năm 2019, toàn tỉnh có 20.080 hộ còn dư nợ hộ nghèo thì đến nay, chỉ còn 15.995 hộ, kéo theo dư nợ cho vay cũng giảm 148 tỷ đồng so với năm 2019. Toàn bộ số vốn này đã được NHCSXH tỉnh chuyển sang cho vay ở một số chương trình khác, như hộ cận nghèo và mới thoát nghèo.

Được biết, hiện NHCSXH tỉnh hiện quản lý 3.688 tỷ đồng nguồn vốn, trong đó, dư nợ cho vay là 3.589 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 97,3%), với trên 107 nghìn khách hàng vay vốn.

Hạ Liên