Cục Thuế tỉnh: Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017

Ngày 13-3, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017 và giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho đại diện lãnh đạo, kế toán của gần 1.000 đơn vị, doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh và một số Chi cục Thuế quản lý.

Theo đó, các nội dung hỗ trợ quyết toán thuế được Cục Thuế triển khai bao gồm: Thu nhập doanh nghiệp; thu nhập cá nhân (TNCN) và tài nguyên năm 2017; hướng dẫn các ứng dụng kê khai quyết toán thuế năm 2017. Về cơ bản, nội dung hỗ trợ quyết toán các loại thuế vẫn như năm 2016. Chỉ có thuế TNCN, việc quyết toán có một số điểm mới. Theo đó, do Tổng Cục Thuế đã nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ, cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN và thay thế hệ thống quyết toán loại thuế này (TNCN online) hiện tại. Vì thế, với người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); người nộp thuế là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Theo quy định, việc quyết toán các loại thuế nêu trên của năm 2017 được thực hiện chậm nhất vào ngày 31-3-2018. Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Cục Thuế tỉnh sẽ hỗ trợ thông qua số điện thoại nhằm giúp doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện việc quyết toán thuế được thuận lợi và nhanh chóng.

Tại Hội nghị, một số nội dung có liên quan còn có những vướng mắc của lãnh đạo, kế toán các đơn vị, doanh nghiệp đã được đại diện Cục Thuế tỉnh giải đáp.

Việt Bắc