Agribank Phú Bình huy động vốn đạt 1.800 tỷ đồng

Agribank Phú Bình huy động vốn đạt 1.800 tỷ đồng Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh huyện Phú Bình.

Tính đến ngày 27-11, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Phú Bình đạt 1.800 tỷ đồng, tăng gần 24%; dư nợ cho vay đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2018.

Như vậy, so với kế hoạch năm được giao, nguồn vốn huy động của Chi nhánh đã vượt tới 9%. Ngoài ra, một số chỉ tiêu quan trọng khác đến nay cũng đã được Agribank hoàn thực hiện đạt và vượt kế hoạch, gồm: Thu từ dịch vụ được gần 4,2 tỷ đồng (đạt trên 90% kế hoạch năm); tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, hiện là 0,1%.

Do hoạt động trên địa bàn có tỷ lệ hộ dân làm nông nghiệp lớn nên cho vay nông nghiệp, nông thôn của Chi nhánh luôn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, trong số này, cho vay chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn. Vì thế, với việc xuất hiện dịch tả lợn châu Phi từ những tháng đầu năm tới nay và trước đó là giá lợn giảm sâu ở mức kỷ lục, đã khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn và giảm đáng kể tiền vay tại ngân hàng. Trước thực trạng này, Chi nhánh đã cơ cấu lại nợ cho trên 10 trường hợp, với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Đồng thời, để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng dư nợ, Agribank Phú Bình đã chủ trọng cho vay tiêu dùng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học. Theo đó, trong năm, Chi nhánh đã phối hợp thành lập được tổ vay vốn tiêu dùng tại 53/61 trường học (từ bậc mầm non đến THCS) của huyện. Cùng với đó là mở rộng cho vay kinh doanh, cũng như tạo điều kiện về vốn để các hộ chuyển từ chăn nuôi lợn sang nuôi gà, vịt.

Được biết, hiện Agribank Phú Bình có trên 28.000 khách hàng, trong đó có trên 8.000 khách hàng tiền vay và hơn 20.000 khách hàng tiền gửi. Riêng cho vay đối với doanh nghiệp trên địa bàn 11 tháng qua, dư nợ đến thời điểm này không tăng so với cuối năm 2018.

Hạ Liên