108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới Ảnh: Minh họa (Nguồn: Internet).

Theo báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song toàn tỉnh vẫn có 108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 4,8% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 1.408 tỷ đồng (tăng 84% so với cùng kỳ).

Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng không nhiều nhưng tổng số vốn đăng ký mới lại tăng mạnh. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 13,03 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ). Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp mới thành lập có quy mô ngày càng tăng. Theo thống kê, các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở T.P Thái Nguyên; T.P Sông Công; T.X Phổ Yên và huyện Phú Bình...

Hiện, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 7.575 doanh nghiệp. Cũng trong 2 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, toàn tỉnh đã có 220 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (tăng 22 doanh nghiệp so với cùng kỳ); 25 doanh nghiệp giải thế (tăng 15 doanh nghiệp so với cùng kỳ). Hầu hết các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể là những doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Nguyên Ngọc