Hàng triệu hộ thoát nghèo bền vững

Hàng triệu hộ thoát nghèo bền vững

Trong gần ba năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cả nước đã có hàng triệu hộ thoát nghèo theo hướng bền vững. Tỷ lệ hộ tái nghèo bình quân chỉ còn 5,1%/năm, giảm hơn một nửa so với gần 12% của giai đoạn trước.


Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử