Triển khai một số luật có hiệu lực thi hành từ 1-7

Ngày 26-6, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá cho 150 người là Thường trực Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện; công an huyện; lãnh đạo, cán bộ tư pháp, hộ tịch, công an của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Luật Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, gồm 10 chương, 96 điều. Nội dung có nhiều điểm mới so với Luật PCTN năm 2015 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung...

Luật Công an nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật Công an nhân dân năm 2014 đã bổ sung 3 điều; sửa đổi, bổ sung 40 điều, bỏ 2 điều. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Luật Đặc xá có hiệu lực từ 1/7/2019, gồm 6 chương, 39 điều. So với Luật năm 2007 thì Luật Đặc xá 2018 giữ nguyên số chương, tăng 3 điều, bỏ 2 điều, bổ sung 5 điều...

Chung An