Đồng Hỷ: Thông qua một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ngày 20-6, HĐND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tổng số danh mục dự án đầu tư công trong giai đoạn là 389 dự án, với tổng nguồn vốn huy động hơn 673 tỷ đồng (Trong đó, vốn Trung ương hơn 86,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 266 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 317 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn khác).

Qua thẩm tra, điều chỉnh giảm 340 dự án (trong đó, có 92 dự án được thực hiện bằng nguồn vốn khác, 248 công trình không thực hiện do không bố trí được nguồn vốn); bổ sung sự án đầu tư trung hạn là 10 dự án; bổ sung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương là 59 dự án.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tham luận, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Đồng Hỷ năm 2019; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn  các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019...

Chung An