Đồng Hỷ:
Đề giải pháp hoàn thành kế hoạch năm

Ngày 4-10, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Theo đánh giá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Đồng Hỷ từ đầu năm đến nay cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 933 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.550 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch, tăng 2,65% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt trên 68 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán tỉnh giao.... Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, lĩnh vực nội chính được thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Trong 3 tháng cuối năm, huyện Đồng Hỷ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chăm sóc cây trồng vụ Đông; xây dựng kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ vụ Xuân năm 2019; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, rà soát các nguồn thu, trong đó, tập trung đôn đốc thu hồi những khoản nợ đọng và khoản thu còn đạt thấp; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trọng điểm; tăng cường công tác về quản lý tài nguyên môi trường...

Kim Oanh