Đồng Hỷ:
Cần tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Đó là một trong những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu tại Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri” trên địa bàn được HĐND huyện Đồng Hỷ tổ chức vào sáng ngày 19-10.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ thường xuyên phối hợp, không ngừng cải tiến, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), nhờ đó, hoạt động TXCT từng bước được nâng lên. HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức cho đại biểu Quốc hội TXCT được 11 cuộc với hơn 2.200 lượt cử tri tham dự; đại biểu HĐND tỉnh TXCT được 42 cuộc với gần 3.600 cuộc; đại biểu HĐND huyện TXCT được 96 cuộc với hơn 8.500 cử tri tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám giát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện, xã, thị trấn trên địa bàn, cụ thể như: Cần tổ chức các hội nghị TXCT ở nơi làm việc theo chuyên đề, lĩnh vực, ngành nghề chuyên môn; đại biểu HĐND cần phải nghiên cứu chuyên sâu để đáp ứng các yêu cầu, đề xuất của cử tri về những vấn đề bức xúc ở địa phương nhằm tạo được tâm lý phấn khởi, tin tưởng của cử tri sau buổi tiếp xúc; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Kết luận tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND huyện đã đề nghị Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tổ chức các hội nghị TXCT; rút ngắn tối đa báo cáo trình bày tại các buổi TXCT, tập trung vào những gì cử tri quan tâm; sắp xếp đại biểu TXCT hợp lý, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Kim Oanh