T.X Phổ Yên: Trên 1.000 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn

T.X Phổ Yên: Trên 1.000 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn

Giai đoạn 2016-2020, T.X Phổ Yên đã huy động nhân dân hiến 37ha đất các loại và đóng góp trên 10.000 ngày công lao động để xây dựng gần 154km đường giao thông nông thôn. Tổng kinh phí xây dựng trên 1.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, các xã, phường trên địa bàn thị xã đầu tư xây dựng mới 38km đường giao thông các loại; tu sửa đường, phát quang hành lang an toàn giao thông đường trục xã, xóm kéo dài khoảng 120km, xây dựng 45km đường điện thắp sáng, 35km đường hoa...

Cùng với việc đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thị xã cũng đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện cải tạo, duy tu thường xuyên tuyến Quốc lộ 3, thực hiện duy tư, bao dưỡng rãnh nước hai bên đường. Phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải đầu tư mới 1,5km rãnh dọc tuyến ĐT261; rà soát hệ thống biển báo hiệu bị hư hỏng và thiếu tại các tuyến đường trục xã để kịp thời bổ sung, thay thế...

Trịnh Phương