Tuyên truyền sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em tham gia giao thông

Tuyên truyền sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em tham gia giao thông

Sáng 28-12, tại Trường Tiểu học Yên Ninh (huyện Phú Lương), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng, chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” năm học 2020-2021.

Trong năm học 2020-2021, Quỹ AIP đang triển khai dự án tại 16 trường thuộc 3 tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Các hoạt động chủ yếu của Dự án là: trao tặng và trợ giá mũ bảo hiểm cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng của các em học sinh.

Tại Thái Nguyên, trong năm học này, Quỹ AIP đã lựa chọn và triển khai dự án tại 3 trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lương gồm: Giang Tiên, Yên Đổ I, Yên Ninh, với 1109 mũ bảo hiểm được trao tặng. Ngoài trao mũ bảo hiểm, Quỹ cũng tổ chức hội thảo định hướng, tập huấn về đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho đại diện các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh tại 3 trường trên. Đến nay, qua khảo sát sơ bộ việc đội mũ bảo hiểm tại 3 trường cho thấy, tỷ lệ học sinh đội mũ khi tham gia giao thông đã tăng mạnh so với thời điểm trước khi Quỹ AIP tổ chức trao mũ (chiếm từ 56 đến 92% trên tổng số học sinh).

Được biết, đây là năm thứ 3 Quỹ AIP triển khai dự án hỗ trợ mũ bảo hiểm cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Phan Trang