Nâng cao nhận thức cho học sinh về trật tự an toàn giao thông

Ngày 22-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Dự án Plan Thái Nguyên tổ chức giao ban định kỳ với 3 ban an toàn giao thông (ATGT) trẻ em các phường: Quang Trung, Trung Thành và xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên) nhằm triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm.

6 tháng qua, Ban ATGT các xã, phường trên đã xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng tránh rủi ro, tai nạn thương tích liên quan đến giao thông đường bộ; duy trì hoạt động của tổ tự quản tại các trục đường vào cổng trường; ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền trật tự ATGT; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh; nhắc nhở phụ huynh không để con em chưa đủ tuổi sử dụng xe máy.

Những tháng cuối năm, Ban ATGT các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm trật tự ATGT; triển khai thực hiện chủ đề Năm ATGT 2020; nâng cao ý thức của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ngọc Chuẩn