Công tác đào tạo, sát hạch lái xe đảm bảo được nhu cầu của người dân

Chiều 8-7, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Mặc dù bị gián đoạn hoạt động do dịch, bệnh COVID-19, nhưng cơ quan chức năng kịp thời triển khai, hướng dẫn các đơn vị đào tạo, sát hoạch lái xe ổn định công tác ngay sau khi dịch, bệnh được khống chế. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải đã cấp mới hơn 8.700 giấy phép lái xe ô tô, hơn 9.000 giấy phép lái xe mô tô và giải quyết cấp đổi gần 7.000 giấy phép. Cùng với đó, Sở đã cấp hơn 600 giấy phép xe tập lái (trong đó, có 98 giấy phép mới) và cấp mới 9 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, tại 33 kỳ sát hạch (trong đó 18 kỳ sát hạch mô tô và 15 kỳ sát hạch ô tô). Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đánh giá, chất lượng đào tạo chưa ổn định, tỷ lệ đạt có khóa còn thấp (40%). Công tác đảm bảo an toàn trong thực hành tập lái xe trong các kỳ sát hạch chưa tin cậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…  

Để đảm bảo kế hoạch, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn giáo viên, giám sát chặt công tác duyệt hồ sơ để nâng cao chất lượng đầu vào… 

Dương Hưng