Chung tay làm đường giao thông nông thôn

Chung tay làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xóm La Nưa, xã Khe Mo (Đồng Hỷ) đã hiến trên 4.000m2 các loại và hàng trăm ngày công lao động để làm đường bê tông trục xóm. Tuyến đường được khởi công cuối tháng 11-2018, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng (ảnh).

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài là 2km, chiều rộng 3m, dày 16cm, kinh phí đầu tư là 450 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ xóm 200 triệu đồng theo Chương trình 135, 250 triệu đồng còn lại là tiền đóng góp đối ứng của bà con, mỗi khẩu từ 1,5 đến 3 triệu đồng (tùy thuộc vào chiều dài tuyến đường hưởng thụ). Ngoài ra, làm tuyến đường này, bà con còn được Nhà nước hỗ trợ trên 300 tấn xi măng theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chung An