Võ Nhai: Đại hội Hội Khuyến học lần thứ IV

Ngày 14-3, Hội Khuyến học huyện Võ Nhai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hiện nay, Hội Khuyến học huyện Võ Nhai có 156 chi hội xóm, 79 ban khuyến học cơ quan với 16.213 hội viên (tăng 963 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học các cấp đã tuyên dương, khen thưởng 1.677 lượt học sinh với số tiền 167,7 triệu đồng, 979 lượt giáo viên với số tiền 97,9 triệu đồng có thành tích cao trong học tập, công tác.

Hằng năm, Hội đều  tổ chức tốt Chương trình "Thắp sáng niềm tin - tiếp sức em tới trường".  5 năm qua, Hội đã huy động và trao 352 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 290 triệu đồng...

Trong phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng hiếu học, Đơn vị hiếu học, nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 9.175 lượt hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, qua đó có trên lượt 4.820 lượt hộ được công nhận Gia đình hiếu học (chiếm tỷ lệ 52,6%); 21/22 dòng họ đã đăng ký được công nhận Dòng họ hiếu học; 91/74 cộng đồng đã đăng ký được công nhận Cộng đồng hiếu học...

Đại hội đã bầu ra 23 người vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đức Anh