Trường Đại học Sư phạm khai giảng năm học mới

Trường Đại học Sư phạm khai giảng năm học mới Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm trao tặng khen thưởng cho tân sinh viên có điểm thi cao nhất vào các khoa.

Ngày 16-9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020.

Năm học mới 2019-2020, Trường Đại học Sư phạm đón gần 700 tân sinh viên, trong đó có gần 200 sinh viên quốc tế đến từ các nước: Lào, Mô-Dăm-Bích, Trung Quốc và Mông Cổ.

Năm học 2019-2020 là năm học có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang tích cực chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nhà trường tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng  tâm của ngành giáo dục đặt ra, đó là: Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và tái cấu trúc nhà trường; thực hiện tốt công tác đào tạo lại, đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2020; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Tại Lễ nkhai giảng, Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 05 cá nhân; tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho 27 giảng viên có công trình bài báo quốc tế được công bố. Nhà trường cũng đã khen thưởng cho 11 tân sinh viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019 vào Trường Đại học Sư phạm.

Trinh An