Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
Thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi trước ngày 30-6

 Thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi trước ngày 30-6 Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tìm hiểu thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, thí sinh bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, phiếu đăng ký dự thi trước ngày 30-6 ngay tại các trường có học sinh học lớp 12.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh là thí sinh tự do đăng ký dự thi, Sở GD&ĐT đã phân các khu vực tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự thi ngay tại các trường THPT nơi có hộ khẩu thí sinh đăng ký thường trú. Cụ thể: Thí sinh tự do địa bàn huyện Đại Từ sẽ đăng ký tại Trường THPT Đại Từ. Tại huyện Định Hóa, thí sinh tự do đăng ký tại Trường THPT Định Hóa. Huyện Đồng Hỷ cũng tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh tự do tại Trường THPT Đồng Hỷ. Huyện Phú Bình tổ chức đăng ký cho thí sinh tự do tại Trường THPT Phú Bình. Tại T.X Phổ Yên, tổ chức tiếp nhận, đăng ký thí sinh tự do tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Trên địa bàn T.P Sông Công tổ chức đăng ký cho thí sinh tại Trường THPT Sông Công. Thí sinh tự do trên địa bàn T.P Thái Nguyên đăng ký tại Trường THPT Khánh Hòa. Thí sinh tự do địa bàn huyện Võ Nhai đăng ký dự thi tại Trường THPT Võ Nhai.

Trinh An