Thái Nguyên đạt 49 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2019

Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019 chính thức công bố kết quả chấm thi, theo đó tỉnh Thái Nguyên đạt 49 giải trong kỳ thi này.

Trong tổng số 49 giải của Đội tuyển tỉnh Thái Nguyên, có 7 giải Nhì, 24 giải Ba, và 18 giải Khuyến khích.

Các môn đạt giải cao là Địa lí đạt một giải Nhì và 4 giải Ba, hai giải Khuyến khích; môn Hóa học đạt một giải Nhì, ba giải Ba và hai giải Khuyến khích; môn Sinh học đạt một giải Nhì, ba giả Ba; môn tiếng Pháp đạt hai giải Nhì, hai giải Ba và một giải Khuyến khích.

So với cuộc thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2018, Kỳ thi năm nay số lượng giải của Đội tuyển Thái Nguyên giảm từ 51 giải xuống còn 49 giải.                               

Trần Nguyên