Sinh viên Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng

Sinh viên Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng Sinh viên Mã Thị Hiệp – Sinh viên khoa Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên vinh dự nhận Giải thưởng Sao tháng Giêng 2017.

Trong Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn ra vào tối 7-1, em Mã Thị Hiệp, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (CNTT&TT) đã vinh dự nhận Giải thưởng Sao tháng Giêng 2017.

Sao Tháng Giêng là giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giải thưởng nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Em Mã Thị Hiệp – sinh viên lớp Truyền thông Đa phương tiện K12, Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng năm học 2016-2017.

Giải thưởng Sao tháng Giêng năm nay được trao cho 138 sinh viên tiêu biểu, được bình xét từ 54 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Giải thưởng bao gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng cùng 3.000.000 đồng.

Đỗ Huyền.