Trường THPT Định Hóa:
Phát động chương trình giáo dục STEM

Phát động chương trình giáo dục STEM Các nhà khoa học thẩm định sản phẩm công nghệ sinh học trong chương trình STEM với cá môn khoa học tự nhiên.

Thực hiện mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường phổ thông theo kế hoạch năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngay tuần đầu tháng 10, Trường THPT Định Hóa đã tổ chức phát động chương trình giáo dục STEM với sự tham gia của toàn bộ giáo viên và đại diện học sinh các khối 10,11,12.

Dưới sự hướng dẫn và tư vấn của các giảng viên, các nhà khoa học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trong chương trình khởi động, Trường đã xây dựng mô hình học tập liên môn bằng các sản phẩm: Quá trình nẩy mầm của hạt; Trải nghiệm thiết bị đo thân nhiệt tự động.

Đây là những sản phẩm ứng dụng được giáo viên các môn khoa học tự nhiên tích hợp các bài giảng liên môn: Sinh, Hóa, Vật Lý, Toán theo từng cấp độ kiến thức từ lớp 10, đến lớp 12 và hướng dẫn học sinh thực hiện, báo cáo, thuyết trình theo kiến thức đối tượng học sinh đã học.

Thông qua thực hành và trải nghiệm, học sinh nắm bắt kỹ hơn lý thuyết cơ bản các môn học là hệ thống lại được các kiến thức liên môn trong một sản phẩm cụ thể. Đồng thời huy động được nhiều đối tượng học sinh từ lớp 10, đến lớp 12 cùng thực hành trên cùng một sản phẩm. Được biết, đây là đơn vị đầu tiên khối THPT trên địa bàn tỉnh khởi động chương trình STEM năm học 2020-2021.

Trinh An