Khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao nghề cắt gọt kim loại

Khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao nghề cắt gọt kim loại Sinh viên lớp học chất lượng cao tham quan khu vực thực hành của Nhà trường.

Ngày 8/11, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (T.P Sông Công) tổ chức khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao nghề cắt gọt kim loại cấp độ Quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

Theo đó, 16 sinh viên được tuyển chọn theo học lớp chất lượng cao được đào tạo trong 3,5 năm (từ năm2019 đến năm 2023). Tại khóa học này, ngay trong tháng 11, phía Đức sẽ cử các chuyên gia sang giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên các lớp học đang triển khai trên toàn Việt Nam. Về chuyển giao công nghệ, giảng viên người Đức sẽ dạy học và hướng dẫn sinh viên bằng hình thức trực tuyến. Đây là mô hình du học tại chỗ rất thuận lợi cho người học và được Chính phủ quan tâm, đầu tư nguồn lực.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức là 1 trong 8 trường cao đẳng trên toàn quốc có đủ điều kiện được lựa chọn đào tạo trình độ cao đẳng chất lượng cao nghề cắt gọt kim loại cấp độ quốc tế theo chương trình từ CHLB Đức. Nghề cắt gọt kim loại là nghề được tổ chức đào tạo ngay từ khóa đầu năm 1973. Nhà trường đã cử  nhiều giảng viên đi bồi dưỡng chuyên sâu tại CHLB Đức. Cho đến nay, Nhà trường vẫn là địa chỉ được đối tác CHLB Đức lựa chọn là cơ sở đào tạo giảng viên cho các trường trong dự án của CHLB Đức.

V.D